PRO ODPADY S POVINNÝMI ATESTY

Firma je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem zařízení k využívání odpadu IČZ CZS00578. Dále je firma na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem zařízení k využívání odpadu IČZ CZS01660. Dále je firma na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem zařízení ke sběru odpadu IČZ CZS00607. Dále je firma na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem mobilního třídiče odpadu IČZ CZS02611.

S účinností od 1. 1. 2023  provozovatel stanovuje tyto ceny za ukládání (zneškodnění) odpadů do zařízení k využívání odpadů  (tj. pokud původce odpadu dodá provozovateli zařízení k využívání odpadu  atesty dle platné legislativy):

POZOR!

S účinností od 1.1. 2017  je ve smyslu vyhl. 387/2016 možné využívat pro terénní úpravy pouze recyklované stavební a demoliční odpady. Tato skutečnost je nově promítnuta do ceníku. Pokud původce odpadu nedodá provozovateli recyklovaný stavební a demoliční odpad, provede recyklaci provozovatel. Cena za nerecyklovaný odpad je nově vyšší o náklady na recyklaci.

 

Kód odpadu dle Katalogu odpadů
(Vyhl. č. 381/2001Sb.)
Název odpadu dle Katalogu odpadů
(Vyhl. č. 381/2001Sb.)
Cena za uložení bez DPH
(Kč/t)
01 03 06jiná hlušina (hlušina bez obsahu kyselin)na dotaz
01 04 08odpadní štěrk a kamenivona dotaz
01 04 09odpadní písek a jílna dotaz
10 12 01odpadní keram. hmoty před tepelným zpracovánímna dotaz
10 12 08odpadní keram. zboží, cihly, tašky (po tepel. zpracování)na dotaz
10 13 14odpadní beton a betonový kalna dotaz
17 01 01beton recyklovaný (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 01beton nerecyklovaný (max. velikost do 500 mm)500,-
17 01 01ŽELEZOBETON nerecyklovaný + beton o velikosti nad 500mm720,-
17 01 02cihly recyklované (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 02cihly nerecyklované (max. velikost do 500 mm)610,-
17 01 03tašky a keramické výrobky recyklované (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 03tašky a keramické výrobky nerecyklované (max. velikost do 500 mm)na dotaz
17 01 07směsi betonu, tašek, cihel a keramických výrobků recyklované (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 07směsi betonu, tašek, cihel a keramických výrobků nerecyklované (max. velikost do 500 mm)610,-
17 05 04zemina a kamení (bez nebezpečných látek)290,-
17 05 04zemina znečištěná stavební sutí nerecyklovaná (max. velikost do 500 mm)610,-
17 05 06vytěžená hlušina (bez nebezpečných látek)na dotaz
17 05 08štěrk ze železničního svršku (bez nebezpečných látek)na dotaz
20 02 02zemina a kamenyna dotaz

K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

PRO ODPADY BEZ POVINNÝCH ATESTŮ

S účinností od 1. 1. 2023  provozovatel stanovuje tyto ceny za ukládání (zneškodnění) odpadů do zařízení ke sběru odpadů (tj. pokud původce odpadu nedodá provozovateli zařízení ke sběru odpadu  atesty dle platné legislativy):

 

Kód odpadu dle Katalogu odpadů
(Vyhl. č. 381/2001Sb.)
Název odpadu dle Katalogu odpadů
(Vyhl. č. 381/2001Sb.)
Cena za uložení bez DPH
(Kč/t)
01 03 06jiná hlušina (hlušina bez obsahu kyselin)na dotaz
01 04 08odpadní štěrk a kamenivona dotaz
01 04 09odpadní písek a jílna dotaz
10 12 01odpadní keram. hmoty před tepelným zpracovánímna dotaz
10 12 08odpadní keram. zboží, cihly, tašky (po tepel. zpracování)na dotaz
10 13 14odpadní beton a betonový kalna dotaz
17 01 01beton recyklovaný (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 01beton nerecyklovaný (max. velikost do 500 mm)550,-
17 01 01ŽELEZOBETON nerecyklovaný + beton o velikosti nad 500mm830.-
17 01 02cihly recyklované (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 02cihly nerecyklované (max. velikost do 500 mm)660,-
17 01 03tašky a keramické výrobky recyklované (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 03tašky a keramické výrobky nerecyklované (max. velikost do 500 mm)na dotaz
17 01 07směsi betonu, tašek, cihel a keramických výrobků recyklované (max. velikost do 125 mm + doklad o recyklaci)na dotaz
17 01 07směsi betonu, tašek, cihel a keramických výrobků nerecyklované (max. velikost do 500 mm)660,-
17 05 04
zemina a kamení (bez nebezpečných látek)390,-
17 05 04zemina znečištěná stavební sutí nerecyklovaná (max. velikost do 500 mm)660,-
17 05 06vytěžená hlušina (bez nebezpečných látek)na dotaz
20 02 02zemina a kamenyna dotaz

K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.