DOKUMENTACE

Firma je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje  č.j. 15189-od-156091/05/OŽP-Pat ze dne 31.3.2006  a na základě rozhodnutí o využití území, které vydal  Magistrát města Mladá Boleslav – stavební odbor pod č.j. OSt 5150/2002-328 dne 26.11.2002 a které nabylo právní moci dne 16.12. 2002,  provozovatelem zařízení k využívání odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č. 294/2005 Sb.

Dále je firma na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje  č.j. 125950/2013/KUSK OŽP/Sk ze dne 11.12. 2013, které nabylo právní moci dne 17.12. 2013 a na základě rozhodnutí o změně využití území, které vydal  Magistrát města Mladá Boleslav – odbor stavební a rozvoje města pod č.j. 24893/2013/OStRM/LEKU dne 9.5.2013 a které nabylo právní moci dne 16.7. 2013,  provozovatelem zařízení k využívání odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Dále je firma na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje  č.j. 113406/2006/KUSK OŽP-Pat ze dne 3.11.2006,  provozovatelem zařízení ke sběru odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č. 294/2005 Sb.

Firma je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem zařízení k využívání odpadu IČZ CZS00578.

Firma je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem zařízení k využívání odpadu IČZ CZS01660.

Firma je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem zařízení ke sběru odpadu IČZ CZS00607.

Firma je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje provozovatelem mobilního zařízení k využívání odpadu IČZ CZS02611.